ภาพความประทับใจจากทริป Barcelona Marathon 2023

เส้นทางการท่องเที่ยวแบบ golden circle เริ่มจาก Barcelona หลังจากเที่ยวและวิ่งมาราธอนกันในงาน Barcelona Marathon 2023 กันเรียบร้อยแล้ว เราออกเดินทางสู่เมือง Valencia และ Madrid