Category Archives: United Kingdom

TCS London Marathon 2024

London

London Marathon จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1981 นับเป็นมาราธอนที่ได้ lotto ยากที่สุด ในแต่ละปีผู้สมัครมากถึง 5 แสนคน ทำให้อัตราการได้ lotto คิดเป็นประมาณ 2-3% เท่านั้น ส่วนระบบ time qualification ก็จะรับนักวิ่งที่มีสัญชาติอังกฤษเท่านั้น สำหรับนักวิ่งต่างชาติ เหลือเพียงการทำ charity และการซื้อ tour package เท่านั้น สัมผัสความยิ่งใหญ่ของบรรยากาศกองเชียร์ ถือเป็นที่สุดของ World Marathon Majors หมายเหตุ: ราคาแพคเกจไม่ได้รวมตั๋วเครื่องบิน, การเดินทาง, และมื้ออาหารใน London ที่ไม่ได้ระบุไว้ LET’S RUN THE WORLD มีบริการช่วยหาตั๋วเครื่องบินตามวันเวลาที่นักวิ่งสะดวกเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ที่ได้จองแพคเกจไว้ หากได้ lotto รอบวันที่ 6 กรกฎาคม ทาง LET’S RUN THE WORLD จะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน […]